fbpx
43°10'15.0"N 17°12'07.0"E
+420 602 418 690 nebo +385 976 749 067 (WhatsApp)
info@ubytovanidiego.cz

Aktuální informace o cestě do Chorvatska

Aktuálně k 13. 9. 2021 – při cestování do Chorvatska je potřeba vyplnit formulář a to buď na hranicích, nebo (a za nás je to rozhodně lepší varianta), jej vyplňte online ještě před odjezdem. Najdete ho zde:

https://entercroatia.mup.hr/Edit#,

k dispozici je i česká verze.

Do formuláře uvádějte jako důvod cesty „turistické důvody“.

Vyplňte (ideálně) všechny členy posádky.

Do pole pro ubytování doplňte:

  • Typ ubytování: Turistické ubytování
  • Název ubytování: Ubytování Diego – Autokamp Boban
  • Místo ubytování: Autokamp Boban
  • Adresa ubytování: Jadranska magistrala, 213 33 Živogošće
Po odeslání formuláře obdržíte potvrzující email s číslem registrace – číslo registrace vytiskněte a umístěte jej za čelní sklo.
 
Je nutné, aby byly na hranicích předloženy stejné dokumenty (pasy nebo občanky), které jsou zadány ve formuláři.
 
Pro všechny, kteří budou mít formulář vyplněný již před cestou, by měl být na hranicích vyčleněn speciální rychlopruh pro odbavení (veliké plus). Měl by být označen jako „entercroatia“, žlutá barva textu.
 

Podmínky vstupu do Chorvatska:

  • Digitální certifikát EU COVID, což je certifikát, který vystavují vnitrostátní orgány. Mohou je vydat kupříkladu testovací střediska či zdravotnické orgány nebo jej lze přímo vystavit přes portál Tečka. Je vydán těm, kteří mají negativní výsledek testu, prodělali COVID-19 nebo jsou očkováni (jedná se tak o splnění jedné z níže uvedených podmínek pro vstup, avšak potvrzení o tomto splnění je vydáno v jednotné formě pro všechny státy EU, není tak nutné řešit různé formuláře a žádat o jejich vystavení). Potřebné informace naleznete na zde: EU certifikát,
  • potvrzení o negativním PCR testu, který není starší než 72 hodin (doba se počítá od provedení testu do příjezdu na hranice),

  • rychlý antigenní test, ne starší 48 hodin (doba se počítá od provedení testu do příjezdu na hranice), který je uveden na tomto seznamu: Společná listina rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy EU.pdf (na posledních stranách dokumentu je seznam testů, ty uznávané jsou žlutě zvýrazněny),  vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem (například https://www.scimed.cz/), s tím, že musí být viditelný výsledek testu i výrobce testu a/nebo komerční název testu. Lze využít tento formulář (můžete jej předat k vyplnění obvodnímu lékaři): Potvrzení o negativním antigenním testu.pdf,

  • potvrzení o očkování proti COVID-19 pro osoby, u kterých již proběhlo očkování druhou dávkou, nebo očkování první dávkou, pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze, přičemž od završení vakcinace proběhlo méně než 270 dní,

  • potvrzení o očkování proti COVID-19 první dávkou vakcínami Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, přičemž od podání musí uběhnout minimálně 22 dní, maximálně 42 dní. V případě podání první dávky vakcínou AstraZeneca je toto rozpětí 22 až 84 dní,

  • potvrzení o prodělání COVID-19 během posledních 270 dní. Tato skutečnost se dokládá pozitivním PCR  testem nebo pozitivním antigenním testem, které byly provedeny za posledních 180 dní, ale musí být starší 11 dní, případně potvrzení od lékaře o prodělané nemoci COVID-19 (lze využít tento formulář: Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19.pdf).

Potřebná potvrzení o testech či očkování v anglické verzi by měla být nově přístupná na portálu UZIS, zde najdete Manuál k přístupu do systému.pdf.

Tyto podmínky neplatí pro děti do 12 let (pro jejich vstup není potřeba žádné potvrzení), pokud jednu z výše uvedených podmínek splňuje jeho zákonný zástupce.

 

Režimová opatření v Chorvatsku: Roušky jsou povinné při pohybu v uzavřených prostorách – obchodech. Dále jsou povinné v hromadné dopravě včetně přepravy trajektem. Doporučuje se udržovat rozestupy 1,5 m a samozřejmě důkladné mytí rukou.

Návrat do ČR:

Zařazení Chorvatska dle semaforu: červená

Osoby, které mají minimálně 14 dní po završení plného očkování a osoby, které prodělali COVID-19 v posledních 180 dnech, vyplní při návratu do ČR Příjezdový formulář.

Ostatní osoby musí podstoupit PCR test nejdříve 5. a nejpozději 14.  pracovní den od návratu do ČR a rovněž mají povinnost vyplnit Příjezdový formulář. Do doby výsledku testu je nutná samoizolace. 

Toto se nevztahuje na děti do 6 let.

Cesta k nám:

Rakousko

22. 5. 2021 zrušilo Rakousko kontroly na hranicích s ČR a byly otevřeny veškeré hraniční přechody mezi ČR a Rakouskem v obvyklém režimu. Tranzit je povolen, průjezd musí proběhout bez zastávek (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné)  a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži či vytisknutým vstupním formulářem do Chorvatska). 

Slovensko

Tranzit je povolen, průjezd nesmí být delší než 8 hodin, bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot.

Maďarsko

Tranizit povolen. Při vstupu do Maďarska může být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla (viz mapa na stránkách maďarské policie) a v určené časové intervaly.    

Slovinsko

Tranzit je povolen, avšak nesmíte se zde zdržet déle než 12 h.


MZV spustilo interaktvní mapu cestovatele Mapa cestovatele #COVID19, kterou najdete na začátku této stránky: https://www.mzv.cz/jnp/. Po kliknutí na libovolný stát se zhora rozvinou aktuální informace.

Pokud vás zajímá aktuální dění v Chorvatsku kolem COVID-19, doporučujeme využít oficiální zdroj https://www.koronavirus.hr/, zde najdete pravdivé a aktuální informace.

TESTOVÁNÍ V CHORVATSKU – testovací místa najdete mimo jiné na Makarské, kupříkladu zde: https://makarska.hr/covid-19/covid19-testiranje-u-makarskoj. Zároveň funguje odběrové místo pro antigenní testy na recepci ve vedlejším kempu Dole, vždy v úterý a pátek mezi 12:00 – 13:00, cena je 200 HRK (bez rezervace). Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

POZNÁMKA: slova v textu, která jsou podtržená, jsou odkazem na daný formulář.

Don`t copy text!