fbpx
43°10'15.0"N 17°12'07.0"E
+420 602 418 690 nebo +385 976 749 067 (WhatsApp)
info@ubytovanidiego.cz

Podmínky

Obecné podmínky nájmu objektu

Ubytování Diego se touto smlouvou zavazuje klientovi zajistit ubytování a služby dle výběru a určení klienta v místech pobytu, termínech a cenách.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká zaplacením předepsané zálohy za služby.  Přijetí rezervace ubytování potvrdí Ubytování Diego písemně prostřednictvím e-mailu zasláním Objednávkového listu. Záloha ve výši 20 % z celkové ceny je splatná do 5 pracovních dní ode dne odeslání Objednávkového listu klientovi na e-mail, případně prostřednictvím jiných komunikačních platforem. Po přijetí zálohy bude klientovi vystaven Voucher potvrzující její přijetí. Zároveň tímto vzniká závazná smlouva o ubytování a potvrzení akceptace podmínek uvedených v tomto dokumentu. Doplatek ve výši 80 % z celkové částky je splatný nejpozději v den zahájení ubytování. Pokud se tak nestane, Ubytování Diego může smluvní vztah zrušit.

Ubytování Diego si vyhrazuje právo individuální změny rozložení plateb, které však proběhne na základě klientova souhlasu. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti  ze strany klienta. V případě, že nebude dodržen termín zaplacení zálohy, rezervace propadá.

CENA

Cena za ubytování a služby jsou smluvní cenou mezi Ubytování Diego a klientem. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zálohu zasílá klient na bankovní účet s variabilním symbolem, který je uveden v Objednávkovém listu. Doplatek může být uhrazen buď zasláním na uvedený bankovní účet, nebo platbou v hotovosti na místě (preferujeme platbu v EUR). Rozložení plateb je uvedeno ve 2. článku tohoto dokumentu.

Cena zahrnuje:

 • nájem karavanu/stanu s vybavením,
 • v případě karavanu také klimatizaci,
 • parkování vozidla,
 • spotřebu vody a energie včetně používání toalet a sprch,
 • prostěradla,
 • domácí mazlíčky.

Cena nezahrnuje:

 • dopravu,
 • pojištění,
 • závěrečný úklid (klient je povinen uvést karavan do stejného stavu, ve kterém mu byl předán),
 • lůžkoviny (povlaky na peřiny a polštáře – nutno dovézt si vlastní),
 • pobytovou taxu – 1,3 € dospělá osoba/den, 0,65 € dítě 12 – 18 let/den (může se lišit v závislosti na aktualizaci cen).

ZRUŠENÍ SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ A STORNOVACÍ POPLATKY

Klient má právo kdykoliv před nástupem odstoupit od smlouvy, a to písemným oznámením (e-mailem či prostřednictvím jiné komunikační platformy). Zrušení smlouvy o ubytování nastane okamžikem doručení tohoto oznámení Ubytování Diego. Záloha ve výši 20 % z celkové částky je NEVRATNÁ. Pokud klient před zahájením ubytování zaplatí více než 20 % z ceny ubytování, bude mu nadbytečná částka vrácena.

V případě uzavření hranic (České republiky, Chorvatska, či kompletní uzávěra tranzitních zemí, tzn. nebude možné, jakkoliv se na místo pobytu dopravit), bude klientovi nabídnut přesun termínu ubytování. Podmínky pro vycestování stanovené třetí stranou, jako např. očkování, testování atd., nejsou považovány za překážku znemožňující uskutečnění pobytu, zároveň ani nejsou důvodem pro započtení zálohy na jiný termín.

ZAČÁTEK A KONEC UBYTOVÁNÍ

Klienti jsou povinni první den ubytování v kempu uhradit pobytovou taxu. Ubytování je možné v den nástupu od 13:00 a vyklizení objektu v den odjezdu do 10:00, pokud není domluveno jinak. Klient je povinen uvést objekt do stavu, ve kterém byl při zahájení ubytování. Rozumí se tím zejména úklid, který obnáší zametení podlah, odmrazení lednice a její vytření, vyčištění veškerých spotřebičů od zbytků jídla, důkladné umytí nádobí, otření zahradního nábytku. Vybavením karavanu se rozumí klimatizace, lednice, mikrovlnná trouba, vařič, rychlovarná konev, zahradní nábytek, polštáře a peřiny, kuchyňské nádobí a pomůcky, úklidové pomůcky. Veškeré vzniklé škody je klient povinen hlásit.

PLYNOUCÍ POVINNOSTI

Klient je povinen dodržovat ubytovací řád kempu Živogošce Boban. Zvláště zdůrazňujeme přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně v kempu a dodržování nočního klidu po 23:00 hodině. Zároveň dodržujte zákaz kouření v karavanech. Pejsci se nesmí volně pohybovat po kempu a páníček po nich musí na procházce vždy uklidit.

V případě překročení maximálního počtu osob pro daný karavan bude účtován poplatek navíc, jehož výše bude stanovena přímo majitelem kempu na místě. Ke karavanu náleží vždy pouze jedno parkovací místo, v případě více vozidel pro jeden karavan bude účtován dodatečný poplatek, jehož výši stanoví přímo majitel kempu na místě.

REKLAMACE

Klient má právo na reklamaci čerpaných služeb. Pokud tak neučiní písemně do 1 měsíce od ukončení pobytu, právo na reklamaci zaniká.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zaplacením zálohy klient stvrzuje přijetí Obecných podmínek nájmu karavanu od Ubytování Diego. Tento dokument je nedílnou součástí Objednávkového listu a Voucheru.

Ubytování Diego
Jiří Bradna
Kaplického 360
463 12   LIBEREC 23
IČ: 49081675
DIČ: CZ6612060158
 

 

Don`t copy text!