fbpx
43°10'15.0"N 17°12'07.0"E
+420 602 418 690 nebo +385 976 749 067 (WhatsApp)
info@ubytovanidiego.cz

Podmínky

Obecné podmínky nájmu objektu

Ubytování Diego se touto smlouvou zavazuje klientovi zajistit ubytování a služby dle výběru a určení klienta v místech pobytu, termínech a cenách.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká přijetím rezervace a zaplacením předepsané zálohy za služby.  Přijetí smlouvy o ubytování potvrdí Ubytování Diego písemně prostřednictvím e-mailu zasláním Objednávkového listu. Záloha ve výši 50 % z celkové ceny je splatná do 5 pracovních dní ode dne odeslání Objednávkového listu klientovi na e-mail. Po přijetí zálohy bude klientovi vystaven Voucher potvrzující její přijetí. Doplatek ve výši 50 % z celkové částky je splatný nejpozději v den zahájení ubytování. Pokud se tak nestane, Ubytování Diego může smluvní vztah zrušit.

Ubytování Diego si vyhrazuje právo individuální změny rozložení plateb, které však proběhne na základě klientova souhlasu. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti  ze strany klienta. V případě, že nebude dodržen termín zaplacení zálohy, rezervace propadá.

CENA

Cena za ubytování a služby jsou smluvní cenou mezi Ubytování Diego a klientem. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zálohu zasílá klient na bankovní účet: 3449276/0300 (ČSOB) s variabilním symbolem, který je uveden v Objednávkovém listu. Doplatek může být uhrazen buď zasláním na uvedený bankovní účet, nebo platbou v hotovosti na místě (preferujeme platbu v EUR). Rozložení plateb je uvedeno ve 2. článku tohoto dokumentu.

Cena zahrnuje:

 • nájem karavanu/stanu s vybavením,
 • v případě karavanu také klimatizaci,
 • parkování vozidla,
 • spotřebu vody a energie včetně používání toalet a sprch,
 • prostěradla,
 • domácí mazlíčky,
 • možnost využití služeb delegáta.

Cena nezahrnuje:

 • dopravu,
 • pojištění,
 • lůžkoviny (povlaky na peřiny a polštáře – nutno dovézt si vlastní),
 • pobytovou taxu – 1,2 € dospělá osoba/den, 0,6 € dítě 12 – 18 let/den.

ZRUŠENÍ SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ A STORNOVACÍ POPLATKY

Klient má právo kdykoliv před nástupem na ubytování zrušit svou účast, a to písemným oznámením (nejlépe e-mailem). Zrušení smlouvy o ubytování nastane okamžikem doručení tohoto oznámení Ubytování Diego. V případě, že klient odstupuje od smlouvy (z jakéhokoliv důvodu):

 • v době 60 a více dní před odjezdem, zaplacenou zálohu vracíme,
 • v době kratší než 30 dnů před dohodnutým nástupem na ubytování, vracíme 50 % zálohy,
 • v době kratší než 15 dnů před dohodnutým nástupem na ubytování, zálohu již nevracíme.

ZAČÁTEK A KONEC UBYTOVÁNÍ

Klienti jsou povinni první den ubytování v kempu uhradit pobytovou taxu. Ubytování je možné v den nástupu od 12:00 a vyklizení objektu v den odjezdu do 10:00, pokud není domluveno s delegátem jinak. Při předávání objektu klientovi bude společně s delegátem zkontrolován itinerář objektu. Jeho správnost pak bude potvrzena podpisem obou stran. Při odjezdu klienta bude postup zopakován. Klient je povinen uvést objekt do stavu, ve kterém byl při zahájení ubytování. Rozumí se tím zejména úklid, který obnáší zametení podlah, odmrazení lednice, vyčištění veškerých spotřebičů od zbytků jídla, umytí nádobí, případné otření zahradního nábytku. Vybavením karavanu se rozumí klimatizace, lednice, mikrovlnka, vařič, rychlovarná konev, zahradní nábytek, polštáře a peřiny, kuchyňské nádobí a pomůcky, úklidové pomůcky (detailně rozepsáno v itineráři). Vybavením stanu se rozumí lednice, vařič, rychlovarná konev, větrák, zahradní nábytek, polštáře a peřiny, kuchyňské nádobí a pomůcky, úklidové pomůcky (detailně rozepsáno v itineráři).

PLYNOUCÍ POVINNOSTI

Klient je povinen dodržovat ubytovací řád kempu Živogošce Boban. Zvláště zdůrazňujeme přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně v kempu a dodržování nočního klidu po 23:00 hodině. Zároveň dodržujte zákaz kouření v karavanech. Pejsci se nesmí volně pohybovat po kempu.

REKLAMACE

Klient má právo na reklamaci čerpaných služeb. Pokud tak neučiní písemně do 1 měsíce od ukončení pobytu, právo na reklamaci zaniká.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podpisem Obecných podmínek, které jsou součástí Objednávkového listu a Voucheru, klient stvrzuje jejich přijetí.

Ubytování Diego
Jiří Bradna
U Krematoria 579/20
460 01   LIBEREC 4
IČ: 49081675
DIČ: CZ6612060158
 

 

Don`t copy text!